Prepare2Start Subsidie


Geachte bezoeker,

  

De budgetten voor de subsidieregeling Prepare 2 Start worden per kalenderjaar verdeeld over de diverse regio’s van de Kamer van Koophandel en Syntens. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

 

Voor 2011 zijn de budgetten in veel regio’s reeds vergeven. Hoe de regeling volgend jaar voortgezet zal worden is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Graag geven wij u het advies om voor de actuele mogelijkeheden contact op te nemen met een exportconsulent van uw Kamer van Koophandel.

 

 Graag geven wij u tevens de mogelijkheid om breder naar uw subsidiemogelijkheden te bekijken. Dit kan middels het invullen van de Subsidiebarometer.

 

RTE Adviesgroep


RTE Adviesgroep is een innovatieve dienstverlener op het terrein van marktinformatie / marketing en het verwerven van financiering / subsidies.

Wij helpen ondernemers met marktkennis (market intelligence) en geld (subsidies en andere instrumenten) hun idee of bedrijf verder te ontwikkelen. Specialisatie in Industrie, ICT, Life Sciences & health, food & agro en technostarters.

Subsidie- en financieringsadvies

Door actief en bewust op zoek te gaan naar subsidiekansen (organisatie, be­drijfsac­tivi­teiten en nieuwe of speciale projecten), kunnen ondernemingen subsidiekansen optimaal benutten.
Subsidies zijn hierbij een deel van de financiering van een plan/project/investering. Financieringsvraagstukken kunnen wij via ons netwerk oplossen.

Market Intelligence

Voor uw groeiplannen, businessplannen of het ontwikkelen van een nieuwe marketing-aanpak.

Wij leveren oplossingen voor het opsporen en analyseren van marktinformatie en trends, het ontwikkelen van marktstrategieën, het onderbouwen van besluitvorming en het implementeren van market intelligence binnen organisaties.

Wij doen dit door, waar mogelijk/wenselijk, eigen kwalitatief marktonderzoek te combineren met bestaande informatie, marktonderzoeken, research en een netwerk van informatiebronnen.

De belangrijkste typen onderzoek en begeleiding: search & research, new business of acquisitiesupport, marktverkenningen, concurrentenonderzoek, trendresearch / mapping, productontwikkeling en strategisch onderzoek.

Heeft u behoefte aan meer informatie?

Bel ons via 013 - 467 04 00, mail naar info@rte.nl  of bezoek onze website: www.rte.nl